Introduksjon av Veidekkes nye konsernsjef, Arne Giske

I forbindelse med det annonserte konsernsjefskiftet har vi gleden av å invitere investorer og analytikere til et kort møte på Veidekkes hovedkontor på Skøyen, Skabos vei 4, Oslo,
fredag 7. desember kl 10.00.

Styreleder Martin Mæland vil presentere den nye konsernsjefen, som skal tiltre 1. juli 2013. Til stede er også konsernsjef Terje R. Venold, CFO Jørgen W. Porsmyr og finansdirektør Jørgen Michelet.

Det vil i forlengelsen av dette møtet bli arrangert et telefonmøte på engelsk kl 11.00. Interesserte kan ringe inn på tlf +47 21 01 09 20, kode: 729506#.

Kontaktperson: Finansdirektør og IR-ansvarlig Jørgen Michelet, tlf 21 05 77 22 / 917 43 856.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12