Invitasjon til pressekonferanse

I forbindelse med Veidekkes kjøp av 51 % av aksjene i Hæhre-gruppen inviteres til pressekonferanse i dag 15. desember klokken 0900 på Veidekkes hovedkontor, Skabos vei 4, Oslo, 4. etasje.

Fra Veidekke/Hæhre møter konsernsjef Terje R. Venold, adm. direktør Dag Andresen og styreformann, Albert Kr. Hæhre.

For flere opplysninger, vennligst kontakt finansdirektør Jørgen Michelet, tlf. +47 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12