Invitasjon til pressekonferanse

I forbindelse med Veidekkes kjøp av Bouwfonds' aksjer i Bouwfonds Veidekke AB inviteres det til en presentasjon av transaksjonen den 1. juni 2011 kl 1000.

Det vil bli gjennomført to parallelle presentasjoner, en i Oslo og en i Stockholm.

Presentasjonen i Oslo vil bli avholdt på Veidekkes hovedkontor i Skabos vei 4 på Skøyen. Fra Veidekke vil konserndirektør Eiendom Arne Giske og CFO Jørgen Porsmyr møte.

Presentasjonen i Stockholm vil bli avholdt i ABG Sundal Colliers lokaler i Regeringsgatan 65. Fra Veidekke vil Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad og finansdirektør Jørgen Michelet møte.

For flere opplysninger, vennligst kontakt Jørgen Michelet, tlf. 21 05 77 22/ 917 43 856.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12