Invitasjon

I forbindelse med at Veidekke selger sin gjenvinningsvirksomhet inviteres det til en gjennomgang av transaksjonen i dag 9. mars klokken 1100 på Veidekkes hovedkontor, Skabos vei 4, Oslo.

For flere opplysninger, vennligst kontakt finansdirektør Jørgen Michelet, tlf. +47 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12