header

Kjempekontrakt til Veidekke Asfalt

Veidekke har inngått en av norgeshistoriens største asfaltkontrakter med Hæhre Entreprenør AS. På den nye E6 som Hæhre bygger langs Mjøsa skal Veidekke legge 140.000 tonn asfalt. Kontrakten er verdt rundt 100 millioner kroner ekskl. mva.

Hæhre Entreprenør har fått en de tre storkontraktene langs Mjøsa der det skal bygges ny E6 for Statens vegvesen og nytt dobbeltspor for Jernbaneverket. I den forbindelse skal det legges asfalt på den nye 10,5 km lange parsellen med firefelts motorvei, på 7 km fylkesveier og kommunale veier samt i flere veikryss og på tilstøtende områder. Dette oppdraget har nå Veidekke fått.

- Dette er meg bekjent den største asfaltkontrakten i Norge etter at den nye flyplassen på Gardermoen ble bygget. Det er en krevende jobb med store logistikk­utfordringer, blant annet med trafikkavvikling tett opp til våre utleggere. På grunn av dokumentasjonskrav har vi investert i ny teknologi med GPS-basert komprimeringsutstyr og varmekameraer, forteller regionsleder Oskar Torgunrud i Veidekke Asfalt.

Det meste av asfalten skal legges i 2013 og 2014, og veien blir åpnet for trafikantene første oktober 2014.

For mer informasjon kontakt:
Regionsleder Oskar Torgunrud i Veidekke Asfalt, tlf 913 78 365, oskar.torgunrud@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

 

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 18 milliarder kroner (2011). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen drøyt 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Asfalt pdf