Konjunkturrapport: Vekst i bygg- og anlegg de neste årene

- Pilene peker fortsatt oppover for bygg- og anleggsmarkene i de skandinaviske landene. For årene 2014 til 2016 forventer vi en årlig volumvekst på 3,5 % i det skandinaviske markedet, sier Rolf Albriktsen, direktør for strategi og marked i Veidekke.

Høy aktivitet i Norge, men veksten dempes
Det norske markedet for anlegg og yrkesbygg er inne i en stabil vekstfase, og boliginveste­rin­gene bidrar positivt fra 2015. Men mindre drahjelp fra oljeinvesteringene skaper usikkerhet rundt prognosene.

- Vi forventer en årlig vekst på 3 % både for 2015 og 2016 for det samlede bygg- og anleggs­marked i Norge. Etter en høst og vinter med et dårlig boligmarked ser vi at det nå er på vei tilbake slik vi har forutsatt. Prisene for brukte boliger er igjen all-time high og markedet for nye boliger kommer etter, forteller Albriktsen.

Svensk konjunkturoppgang i lavere tempo
- Veksten i svensk økonomi i 2014 ser ut til å bli svakere enn vi forventet, men våre forut­setninger om BNP-vekst på 2,5 % for 2015 ligger fast. For nyboligmarkedet ser vi en kraftig oppgang i inneværende år, og forventer videre vekst i 2015 og et fortsatt høyt nivå i 2016. I samme periode ser markedet for offentlige og private yrkesbygg stabilt ut, og det er i hovedsak positive utsikter for anleggsmarkedet. Samlet sett venter vi en vekst på om lag 4 % i 2015 og 3 % i 2016 for svensk bygg- og anleggssektor, forklarer Albriktsen.

Veksten lar vente på seg i Danmark
- Utviklingen i dansk økonomi har skuffet så langt i 2014, men vi ser nå positive signaler særlig i Københavnregionen med blant annet økte boligpriser. Optimismen er stigende, og hushold­ning­enes syn på dansk økonomi er nå på det mest positive siden før finanskrisen i 2007. Vi tror på 5 % vekst i 2015 og 6 % i 2016 for det danske bygg- og anleggsmarkedet, avslutter Albriktsen.

For mer informasjon kontakt:
Direktør strategi og marked Rolf Albriktsen, tlf 21 05 75 71 / 90 69 11 10, rolf.albriktsen@veidekke.no
Rådgiver Kristoffer Eide Hoen, tlf 21 05 77 68 / 97 67 54 34, kristoffer.eide.hoen@veidekke.no   
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 21 milliarder kroner (2013) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Konjunkturrapport september 2014 pdf