Konjunkturrapport

Veidekke har offentliggjort sin konjunkturrapport for de skandinaviske land i dag. Rapporten er lagt ut på selskapets hjemmeside veidekke.no/ir

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12