Konkurransetilsynets endelige vedtak i asfaltsaken: Veidekke innvilges hel lempning

Veidekke har mottatt det endelige vedtaket fra Konkurransetilsynet i den såkalte asfaltsaken. Dette fastslår at det er ved Kolo Veidekke i Trøndelag det har forekommet brudd på konkurranseloven i perioden 2005-2008. Det fremgår videre av vedtaket at Veidekke innvilges hel lempning, hvilket innebærer at Veidekke fritas for overtredelsesgebyret på 220 millioner kroner.

Veidekke mottok i oktober 2011 varsel om vedtak fra Konkurransetilsynet. I tillegg til forholdene i Trøndelag, inneholdt varselet også opplysninger om en mulig enkeltstående overtredelse i Møre og Romsdal i 2006. Konkurransetilsynet fant etter nærmere undersøkelser ingen brudd på konkurranseloven på Møre.

Det var Veidekke selv som varslet Konkurransetilsynet så snart ledelsen fikk indikasjoner på at selskapet kunne ha vært involvert i samarbeid i strid med konkurranseloven. Det skjedde i januar 2010. Siden har Veidekke nedlagt et betydelig arbeid for å bistå Konkurransetilsynet med å komme til bunns i saken, og er fornøyd med at Konkurransetilsynet i sitt vedtak bekrefter at Veidekke har oppfylt sin samarbeidsplikt. Det er disse forholdene som har ført til at Konkurransetilsynet har innvilget Veidekke hel lempning.

- Vi beklager at det i selskapet har forekommet brudd på konkurranseloven.  Samtidig er vi tilfreds med at Konkurransetilsynets vedtak viser at lovbruddet ikke er et utslag av en ukultur i selskapet. Etterforskningen har bekreftet at det er én person som alene står bak ulovlighetene, og vedkommende er ikke lenger ansatt i selskapet, sier konsernsjef Terje R. Venold.

-Vi er fornøyd med at Konkurransetilsynet i sitt vedtak bekrefter at vi har oppfylt samarbeidsplikten, og vi setter pris på det profesjonelle og konstruktive samarbeidet vi har hatt med tilsynet helt siden vi selv varslet dem om saken, fremholder Venold.

For mer informasjon kontakt:
Kommunikasjonsdirektør Kai Krüger Henriksen, tlf 21 05 77 04 / 905 19 360, kai.henriksen@veidekke.no

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12