Kontrakt om næringsbygg i Ski til Veidekke

Veidekkes datterselskap Norske Stålbygg AS har skrevet kontrakt med Anthon B Nilsen Eiendom AS om oppføring av en kombinert lager- og kontorbygning for Interfrukt i Ski i Akershus. Oppdraget er verdt 208 MNOK ekskl. mva.

- Denne kontrakten er den største i Norske Stålbyggs historie siden starten i 1968. Vi er svært godt fornøyd med å bli valgt som totalentreprenør. Vi har sammen med kunden og vår egen arkitekt utviklet et svært rasjonelt næringsbygg skreddersydd kundens behov, sier daglig leder Lars Hjertås i Norske Stålbygg.

Bygningen som skal ligge i Regnbuen Næringspark i Ski syd for Oslo, blir på totalt 20.000 m2
og skal inneholde tørrlager, kjølelager, fryselager samt en kontordel. Norske Stålbygg skal oppføre bygningen i samarbeid med Veidekkes bygg- og anleggsvirksomhet i Oslo. Anleggsarbeidene starter opp allerede i september, og bygget skal stå klart til å tas i bruk i mai 2014.
  
For mer informasjon kontakt:
Daglig leder Lars N. Hjertås i Norske Stålbygg, tlf 92 29 71 92, lars.hjertas@norskestalbygg.no
Yngve R. Iversen i Anthon B Nilsen Eiendom AS, tlf 91 59 31 98, YRI@abne.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke ASA, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

 Norske Stålbygg AS prosjekterer, planlegger og bygger forretningsbygg, kontorbygg, lagerbygg, industribygg og idrettsanlegg. Siden starten i 1968 har selskapet opparbeidet en unik spisskompetanse på rasjonelle næringsbygg, og oppført mer enn 1450 bygg over hele Norge. Stålbygg har 30 ansatte, er et heleid datterselskap av Veidekke og er lokalisert på Skolmar i Sandefjord.

 

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 18 milliarder kroner (2011). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen drøyt 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Interfrukt pdf