Kontrakt på spektakulært kontorbygg i Malmø

Veidekke har fått i oppdrag av Jernhusen å oppføre kontorbygget Glasvasen med en unik arkitektur rett ved Malmø Centralstation. Oppdraget er en samspillskontrakt verdt 165 millioner svenske kroner ekskl. mva.

Oppdraget omfatter oppføring av et kontorbygg i seks etasjer som skal inneholde 6.000 m2 kontorer og nærmere 1.000 m2 butikkarealer på gateplan, samt en parkeringskjeller. Den fleksible kontorløsningen kan romme opp til 600 arbeidsplasser avhengig av leietakernes ønsker. På gateplan planlegges det for butikker, restauranter og cafe.

Bygget får en svært moderne arkitektur tegnet av Kanozi Arkitekter. Glasvasen blir også et miljøsmart bygg med fokus på lavt energiforbruk og bruk av bærekraftige materialer. Det vil inneholde mange høyteknologiske innovative løsninger, og bygget skal miljøsertifiseres.

Prosjektet utgjør startskuddet for bydelen Sødra Nyhamnen i Malmø. Arbeidene starter opp i april og skal være ferdigstilt i oktober 2015. 

Les mer om prosjektet på www.glasvasen.se 

For mer informasjon kontakt:

Regionssjef Ulf Sterner i Veidekke Bygg Syd, tlf +46 703 24 45 63, ulf.sterner@veidekke.se
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke ASA, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 21 milliarder kroner (2013) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Illustrasjon Glasvasen pdf