Meldepliktig handel - Aksjer til ansatte 2011

5.819 ansatte i Veidekke har fått tilbud om å kjøpe mellom 50 og 3.000 Veidekkeaksjer. 1.915 ansatte benyttet seg av tilbudet og bestilte til sammen 2,32 millioner aksjer. Det var imidlertid avsatt 1,76 millioner aksjer til årets salg, slik at det er foretatt en avkortning. Etter avkortning har de ansatte fått kjøpe mellom 50 og 2.100 aksjer hver.

Kjøpskursen er fastsatt til kr. 29,39, hvilket utgjør gjennomsnittskurs i tegningsperioden 4. - 18. november 2011, fratrukket 25 % jubileumsrabatt. Det er 2 års bindingstid på aksjene.

Veidekke har i alle år arbeidet for at ansatte skal være medeiere i selskapet. I år har interessen vært stor og 1.915 kjøpere tilsvarer 33 % av dem som fikk tilbudet. Tilsvarende tall for 2010 og 2009 var henholdsvis 31 % og 31 %.

Primærinnsideres kjøp, samt ny beholdning, er vedlagt denne meldingen.

Kontaktpersoner:
Kommunikasjonsdirektør Kai Krüger Henriksen, tlf 21 05 77 04 / 90 51 93 60, kai.henriksen@veidekke.no

Assisterende finansdirektør Christopher M. Bjerke, tlf 99 58 18 02, christopher.bjerke@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Primaer innsidere pdf