Meldepliktig handel - Aksjer til ansatte 2012

5.875 ansatte i Veidekke har fått tilbud om å kjøpe mellom 50 og 2.300 Veidekkeaksjer. 1.798 ansatte benyttet seg av tilbudet og bestilte til sammen 1,62 millioner aksjer. Kjøpskursen er fastsatt til kr. 37,45, hvilket utgjør gjennomsnittskurs i tegningsperioden 8. - 16. november 2012, fratrukket 20 % rabatt. Det er 2 års bindingstid på aksjene.

Veidekke har i alle år arbeidet for at ansatte skal være medeiere i selskapet. Også i år har interessen vært stor og 1.798 kjøpere tilsvarer 31 % av dem som fikk tilbudet. Tilsvarende tall for 2011 og 2010 var henholdsvis 33 % og 31 %.

Primærinnsideres kjøp, samt ny beholdning, er vedlagt denne meldingen.

Kontaktpersoner:
Kommunikasjonsdirektør Kai Krüger Henriksen, tlf 90 51 93 60, kai.henriksen@veidekke.no
Assisterende finansdirektør Christopher M. Bjerke, tlf 99 58 18 02, christopher.bjerke@veidekke.no
Finanskonsulent Marte Hoggen Bolsø, tlf 93 63 25 77, marte.hoggen.bolso@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Tittel Filtype
Primaer innsidere pdf