Meldepliktig handel - Aksjer til ansatte 2013

5.874 ansatte i Veidekke har fått tilbud om å kjøpe mellom 50 og 2.300 Veidekkeaksjer. 1.834 ansatte benyttet seg av tilbudet og bestilte til sammen 1,57 millioner aksjer. Kjøpskursen er fastsatt til kr. 40,62, hvilket utgjør gjennomsnittskurs i tegningsperioden 7. - 15. november 2013, fratrukket 20 % rabatt. Det er 2 års bindingstid på aksjene.

Veidekke har i alle år arbeidet for at ansatte skal være medeiere i selskapet. Også i år har interessen vært stor og 1.834 kjøpere tilsvarer 31 % av dem som fikk tilbudet. Tilsvarende tall for 2012 og 2011 var henholdsvis 31 % og 33 %.

Primærinnsideres kjøp, samt ny beholdning, er vedlagt denne meldingen.

Kontaktpersoner:
Finanskonsulent Marte Hoggen Bolsø, tlf 93 63 25 77, marte.hoggen.bolso@veidekke.no
Assisterende finansdirektør Christopher M. Bjerke, tlf 99 58 18 02, christopher.bjerke@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Primaer innsidere pdf