Meldepliktig handel - Aksjer til ansatte 2021

Veidekke har i perioden 12.-19. februar gjennomført salg av aksjer til ansatte. 2 522 ansatte bestilte 1 519 673 aksjer, som resulterte i en overtegning på 10,22%. Veidekke har i alle år arbeidet for at ansatte skal være medeiere i selskapet, også i år har interessen vært stor.

7 644 ansatte i Veidekke fikk tilbud om å kjøpe mellom 50 og 1 500 Veidekkeaksjer hver.

2 522 ansatte benyttet seg av tilbudet og bestilte til sammen 1 519 673 aksjer. Ettersom tilbudet var overtegnet med 10,22 % ble det foretatt en avkortning. Etter avkortning har de ansatte fått kjøpe mellom 50 og 1 347 aksjer hver og det ble tildelt totalt 1 363 571 aksjer.

Tegningskursen for aksjene er fastsatt til NOK 87,96 per aksje, som tilsvarer volumvektet gjennomsnittlig aksjekurs på Oslo Børs i tegningsperioden fratrukket en rabatt på 20 %. Aksjene er underlagt en bindingstid på to år.

Primærinnsideres kjøp, samt ny beholdning, er vedlagt denne meldingen.

Kontaktpersoner:

CFO Jørgen Wiese Porsmyr, tlf. 90 75 90 58, jorgen-wiese.porsmyr@veidekke.no

Finanskonsulent Camilla Nordvold, tlf. 48 13 94 80, camilla.nordvold@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Tittel Filtype
Release pdf