header

Meldepliktig handel - Aksjer til ledende ansatte 2012

764 ledende ansatte i Veidekke har fått tilbud om å kjøpe mellom 1.500 og 4.500 Veidekkeaksjer hver. Som vanlig kunne de ansatte velge mellom to tilbud: Tilbud A med 20 % rabatt og delvis finansieringsbistand og tilbud B med 30 % rabatt og ingen finansieringsbistand.
 
380 ledende ansatte benyttet seg av tilbudet og bestilte til sammen 1.185.350 aksjer i tegningsperioden, 11. - 21. mai. I tilbud A ble det imidlertid tegnet flere aksjer enn hva som var avsatt, slik at det er foretatt en avkortning. Etter avkorting har de ansatte fått kjøpe mellom 1.500 og 3.600 aksjer hver i tilbud A. I tilbud B ble det ingen avkorting. Etter avkorting ble det tildelt totalt 1.102.250 aksjer.
 
Tilbudskursene ble henholdsvis kr 33,95 og kr 29,70 etter 20 % / 30 % rabatt på børskursen i tegningsperioden. Bindingstiden på aksjene er 3 år.
 
Primærinnsideres kjøp, samt ny beholdning, er vedlagt denne meldingen.
 
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til:
Kommunikasjonsdirektør Kai Krüger Henriksen, tlf 21 05 77 04 / 90 51 93 60, kai.henriksen@veidekke.no
Assisterende finansdirektør Christopher M. Bjerke, tlf 21 05 80 13 / 99 58 18 02, christopher.bjerke@veidekke.no 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Tittel Filtype
Primaerinnsideres aksjetegning mai 2012 pdf