Meldepliktig handel - Aksjer til ledende ansatte 2013

773 ledende ansatte i Veidekke har fått tilbud om å kjøpe mellom 50 og 5.000 Veidekkeaksjer hver. De ansatte kunne velge mellom tre tilbud: Tilbud A med 20 % rabatt og delvis finansieringsbistand (1.500 - 5.000 aksjer), tilbud B med 30 % rabatt og ingen finansieringsbistand (1.500 - 5.000 aksjer) og tilbud C med 20 % rabatt og ingen finansieringsbistand (50 - 1.500 aksjer).
 
413 ledende ansatte benyttet seg av tilbudet og bestilte til sammen 1.262.955 aksjer i bestillingsperioden, 7. - 14. mai. I tilbud A ble det imidlertid tegnet flere aksjer enn hva som var avsatt, slik at det er foretatt en avkortning. Etter avkorting har de ansatte fått kjøpe mellom 1.500 og 4.200 aksjer hver i tilbud A. I tilbud B og tilbud C ble det ingen avkorting. Etter avkorting ble det tildelt totalt 1.191.155 aksjer.
 
Tilbudskursene ble henholdsvis kr 35,20 (tilbud A og C) og kr 30,80 (tilbud B) etter 20 % / 30 % rabatt på børskursen i bestillingsperioden. Bindingstiden på aksjene er 3 år.
 
Primærinnsideres kjøp, samt ny beholdning, er vedlagt denne meldingen.
 
 
Kontaktpersoner:
Kommunikasjonsdirektør Kai Krüger Henriksen, tlf 90 51 93 60, kai.henriksen@veidekke.no
Assisterende finansdirektør Christopher M. Bjerke, tlf 99 58 18 02, christopher.bjerke@veidekke.no
Finanskonsulent Marte Hoggen Bolsø, tlf 93 63 25 77, marte.hoggen.bolso@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Primaerinnsideres aksjetegning mai 2013 pdf