Meldepliktig handel – Aksjer til ansatte 2022

Det vises til børsmelding datert 21. februar 2022 vedrørende aksjetilbudet til alle ansatte i Veidekke.

Aksjeordningen har for enkelte ansatte blitt videreført/forlenget ettersom disse av lovmessige grunner var forhindret fra å tegne aksjer i den ordinære tegningsperioden. Totalt ble det tegnet 3 650 aksjer av disse personene.

Primærinnsideres kjøp, samt ny beholdning, er vedlagt denne meldingen.

Kontaktpersoner:
Jørgen Wiese Porsmyr, CFO tlf. 90 75 90 58, jorgen-wiese.porsmyr@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Dato Tittel Filtype
25.03.2022 Release pdf