Meldepliktig handel – Aksjer til ansatte 2022

Det vises til tidligere kunngjøring fra Veidekke ASA den 25. mars 2022 vedrørende aksjetilbudet til alle ansatte i Veidekke.

Vedlagt følger skjema fra Primærinnsidere iht. EUs forordning om markedsmisbruk (Market Abuse Regulation).

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Jørgen Wiese Porsmyr, CFO, +47 907 59 058,
jorgen-wiese.porsmyr@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven $5-12.

Tittel Filtype
KRT 1500 - Primary insider notifications - shares pdf