MELDEPLIKTIG HANDEL PRIMÆRINNSIDER

Svein Richard Brandtzæg, styreleder i Veidekke ASA, har den 17. august 2020 kjøpt 500 aksjer i Veidekke til kurs 127,20. Etter kjøpet har Svein Richard Brandtzæg en beholdning på 2 300 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.