MELDEPLIKTIG HANDEL PRIMÆRINNSIDER

Mats Nyström, konserndirektør i Veidekke Sverige, har den 12. februar 2021 solgt og kjøpt 20 000 aksjer i Veidekke til kurs 110,20. Bakgrunnen for transaksjonen er en overføring av 20 000 aksjer fra hans depotkonto til investeringssparkonto (ISK). Etter handelen har Mats Nyström en uendret beholdning på 20 000 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.