MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekke ansattes aksjekjøp har den 2. juni 2010 kjøpt 8 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 39.95. Etter dette har Stiftelsen 22 619 aksjer i Veidekke. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12