header

MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 12. april 2012 kjøpt 9 644 aksjer i Veidekke til kurs kr 46,4522. Etter dette har Stiftelsen 518 609 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12