MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 29. mars 2012 kjøpt 10 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 47,655. Etter dette har Stiftelsen 503 805 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12