MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 27. mars 2012 kjøpt 5 218 aksjer i Veidekke til kurs kr 48,00. Etter dette har Stiftelsen 479 522 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12