MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 14. november 2012 kjøpt 25 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 46,50. Etter dette har Stiftelsen 811 305 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12