MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 13. november 2012 kjøpt 30 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 46,50. Etter dette har Stiftelsen 785 080 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12