MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 12. november 2012 kjøpt 50 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 47,30. Etter dette har Stiftelsen 753 580 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12