MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 9. november 2012 kjøpt 25 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 47,40. Etter dette har Stiftelsen 702 080 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12