MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 9. november 2012 kjøpt 200 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 47,50. Etter dette har Stiftelsen 677 080 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12