MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 3. oktober 2012 kjøpt 29 285 aksjer i Veidekke til kurs kr 45,20. Etter dette har Stiftelsen 395 595 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12