MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 2. oktober 2012 kjøpt 10 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 45,50. Etter dette har Stiftelsen 366 010 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12