MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 1. oktober 2012 kjøpt 19 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 44,2969. Etter dette har Stiftelsen 353 250 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12