MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 19. september 2012 kjøpt 20 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 46,00. Etter dette har Stiftelsen 308 390 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12