header

MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 11. september 2012 kjøpt 50 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 44,00. Etter dette har Stiftelsen 256 860 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12