MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 5. september 2012 kjøpt 38 212 aksjer i Veidekke til kurs kr 43,00. Etter dette har Stiftelsen 197 735 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12