MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 4. september 2012 kjøpt 10 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 43,30. Etter dette har Stiftelsen 156 303 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12