MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 29. august 2012 kjøpt 25 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 43,20. Etter dette har Stiftelsen 136 653 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12