MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 4. april 2013 kjøpt 17 766 aksjer i Veidekke til kurs kr 46,00. Etter dette har Stiftelsen 420 242 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12