MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 3. april 2013 kjøpt 20 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 46,50. Etter dette har Stiftelsen 399 005 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12