header

MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 2. april 2013 kjøpt 15 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 46,5589. Etter dette har Stiftelsen 379 805 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12