MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 21. mars 2013 kjøpt 27 610 aksjer i Veidekke til kurs kr 46,4686. Etter dette har Stiftelsen 360 055 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12