MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 20. mars 2013 kjøpt 2 428 aksjer i Veidekke til kurs kr 46,50. Etter dette har Stiftelsen 328 425 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12