MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 19. mars 2013 kjøpt 2 099 aksjer i Veidekke til kurs kr 46,50. Etter dette har Stiftelsen 325 997 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12