MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 8. mars 2013 kjøpt 1 387 aksjer i Veidekke til kurs kr 46,8279. Etter dette har Stiftelsen 309 322 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12