MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 5. mars 2013 kjøpt 5 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 46,351. Etter dette har Stiftelsen 301 369 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12