MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 4. mars 2013 kjøpt 39 014 aksjer i Veidekke til kurs kr 45,95. Etter dette har Stiftelsen 294 369 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12