MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 28. februar 2013 kjøpt 15 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 46,00. Etter dette har Stiftelsen 251 395 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12