MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 27. februar 2013 kjøpt 5 875 aksjer i Veidekke til kurs kr 45,998. Etter dette har Stiftelsen 236 112 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12