MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 26. februar 2013 kjøpt 5 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 46,00. Etter dette har Stiftelsen 229 020 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12