MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 21. februar 2013 kjøpt 2 432 aksjer i Veidekke til kurs kr 46,00. Etter dette har Stiftelsen 216 020 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12